×
Achiziții publice
Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
La știrea privind consultarea a pieței privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de: • Colectarea şi transportul deşeurilor; • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare, vă aducem la cunoștiință că s-au modificat termnele de depunere.
Municipiul Satu Mare inițiază o procedură de consultare a pieței, în vederea identificării capacității pieței de a furniza posibile soluții la necesitățile specifice ale Autorității Contractante pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de: • Colectarea şi transportul deşeurilor; • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare.
Consultare de piață pentru servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Satu Mare
Municipiul Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unor apartamente proprietatea privată a municipiului Satu Mare
Politica de Cookie