×
Achiziții publice
Municipiul Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea realizării unui schimb de terenuri și constituirea unui drept de superficie.
Municipiul Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unui teren în suprafață de 25000 mp, proprietatea privată a municipiului Satu Mare
La știrea privind consultarea a pieței privind Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de: • Colectarea şi transportul deşeurilor; • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare, vă aducem la cunoștiință că s-au modificat termnele de depunere.
Municipiul Satu Mare inițiază o procedură de consultare a pieței, în vederea identificării capacității pieței de a furniza posibile soluții la necesitățile specifice ale Autorității Contractante pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de: • Colectarea şi transportul deşeurilor; • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare.
Consultare de piață pentru servicii de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Satu Mare
Municipiul Satu Mare intenţionează să achiziţioneze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unor apartamente proprietatea privată a municipiului Satu Mare
Politica de Cookie