Activitatea pe linie de evidență a persoanelor din anul 2019

Activitatea pe linie de evidență a persoanelor din anul 2019:

Cărți de identitate eliberate

14.222

Cărți de identitate provizorii eliberate

1.043

Din care:

Cărți de identitate eliberate persoanelor cu vârsta între 14-18 ani (primul act de identitate)

1528

Cărți de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani (primul act de identitate)

9

Cărți de identitate eliberate la expirarea termenului de valabilitate

7343

Cărți de identitate eliberate la schimbarea numelui/prenumelui/prenume părinți/data ori locul nașterii

1.060

Cărți de identitate eliberate la schimbarea rangului/denumirii localităților/ străzilor sau renumerotării imobilelor/la schimbarea rangului/denumirii localităților/ străzilor sau renumerotării imobilelor

1.535

Cărți de identitate eliberate la schimbarea domiciliului

4.139

Cărți de identitate eliberate în locul celor pierdute

1.273

Cărți de identitate eliberate în locul celor furate

50

Cărți de identitate eliberate în locul celor deteriorate/distruse

254

Cărți de identitate eliberate prin procură specială

152

Cărți de identitate eliberate în alte cazuri

40

Vize de reședință acordate

1122

A fost actualizat SNIEP prin operarea următoarelor menţiuni:

Comunicări nominale de naştere

1.840

Operate menţiuni de deces

1.782

Operate menţiuni de divorț

372

Operate menţiuni de căsătorie

522

Operate mențiuni pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română, respectiv a fost actualizată baza cu actele de naştere/căsătorie, după caz

257

Operate mențiuni de stabilire a domiciliului în străinătate

18

Verificări la solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi justiţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare, instituţii cu atribuţii in domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum şi la solicitarea persoanelor fizice

1.333

Alte activități pe linie stare evidență a persoanelor:

Acțiuni cu camera mobilă

165

Persoane puse în legalitate

1.134

Completate formulare E401

153

Taxe încasate:

Lei

Valoarea amenzilor aplicate pentru deteriorarea și pierderea certificatelor de stare civilă

16.000

Valoarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

9.570

Taxe speciale pentru eliberarea actelor de identitate într-un termen mai scurt

177.863

Total:

203.433

 
Politica de Cookie