Activitatea pe linie de evidență a persoanelor din anul 2020

Activitatea pe linie de evidență a persoanelor din anul 2020

Cărți de identitate eliberate

12.996

Din care:

Cărți de identitate eliberate persoanelor cu vârsta între 14-18 ani (primul act de identitate)

1.233

Cărți de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani (primul act de identitate)

8

Cărți de identitate eliberate la expirarea termenului de valabilitate

7202

Cărți de identitate eliberate la schimbarea numelui/prenumelui/prenume părinți/data ori locul nașterii

759

Cărți de identitate eliberate la schimbarea rangului/denumirii localităților/ străzilor sau renumerotării imobilelor/la schimbarea rangului/denumirii localităților/ străzilor sau renumerotării imobilelor

698

Cărți de identitate eliberate la schimbarea domiciliului

3.311

Cărți de identitate eliberate în locul celor pierdute

875

Cărți de identitate eliberate în locul celor furate

20

Cărți de identitate eliberate în locul celor deteriorate/distruse

211

 

Cărți de identitate eliberate prin procură specială

134

Cărți de identitate eliberate în alte cazuri

25

Cărți de identitate la reședința

3

 

Vize de reședință acordate

1130

Cărți de identitate provizorii eliberate

760

A fost actualizat SNIEP prin operarea următoarelor menţiuni:

Comunicări nominale de naştere

1335

Operate menţiuni de deces

1936

Operate menţiuni de divorț

270

Operate menţiuni de căsătorie

530

Operate mențiuni pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română, respectiv a fost actualizată baza cu actele de naştere/căsătorie, după caz

50

Verificări la solicitarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii şi justiţiei, instituţiilor cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare, instituţii cu atribuţii în domeniul drepturilor copilului, alte persoane juridice, precum şi la solicitarea persoanelor fizice

13.640

Alte activități pe linie stare evidență a persoanelor:

Acțiuni cu camera mobilă

53

Persoane puse în legalitate

238

Completate formulare E401

200

Taxe încasate:

Lei

Valoarea amenzilor aplicate pentru deteriorarea și pierderea certificatelor de stare civilă

7900

Valoarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

3685

Taxe speciale pentru eliberarea actelor de identitate într-un termen mai scurt

141.021

Total:

152606

 
Politica de Cookie