Activitatea pe linie de stare civilă din anul 2019

Activitatea pe linie de stare civilă din anul 2019:

Nașteri:

            Acte de naștere înregistrate

2478

Din care:

Acte transcrise din străinătate

541

Adopții

16

Nașteri tardive

166

            Certificate de naștere eliberate

5797

Căsătorii:

Acte de căsătorie înregistrate

684

Din care

Acte transcrise din străinătate

137

Certificate de căsătorie eliberate

1135

Decese:

Acte de deces înregistrate

2054

Din care:

Acte transcrise din străinătate

59

Decese înregistrate pe bază de sentință judecătorească

1

Certificate de deces eliberate

2220

Alte activități de stare civilă:

Extrase multilingve de naștere eliberate

222

Extrase multilingve de căsătorie eliberate

40

Extrase multilingve de deces eliberate

2

Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă eliberate

391

Solicitări privind schimbarea numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă

21

Solicitări privind înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

31

Solicitări privind înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau prenumelui întocmite în străinătate

30

Solicitări privind înscrierea mențiunilor referitoare la acordarea sau renunțarea la cetățenia română

6

Solicitări privind rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

56

S-au mai înregistrat în actele de stare civilă:

Minori decedați

7

Certificate de divorț emise de birourile notariale publice și operate în actele de stare civilă

147

Sentințe de divorț emise de instanțe judecătorești și operate în actele de stare civilă

133

Cereri de divorț pe cale administrativă

31

Sentințe de divorț străine operate în baza  aprobării M.A.I. – D.E.P.A.B.D. București

17

Declarații de recunoaștere a paternității și încuviințarea purtării numelui date în fața ofițerului de stare civilă

83

Declarații de recunoaștere a paternități date în fața ofițerului de stare civilă

3

Sentințe judecătorești privind tăgada paternității

12

Încuviințare a purtării numelui de familie date în fața ofițerului de stare civilă

1

Declarații de stabilire a filiației față de tată și încuviințarea purtării numelui prin sentință judecătorească

3

Declarații de recunoaștere a paternității dată la biroul notarilor publici

12

Cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 50 ani de la încheierea căsătoriei

147

Cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 60 ani de la încheierea căsătoriei

60

Cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 70 ani de la încheierea căsătoriei

1

Declarații de recunoaștere a paternități date în fața ofițerului de stare civilă

3

Taxe încasate:

Lei

Amenzi aplicate pentru deteriorarea și pierderea certificatelor de stare civilă

60700

Taxe de căsătorie

71661

Urgențe transcrieri certificate de stare civilă

15402

Urgențe Anexa nr. 9

672

Urgențe extrase de uz oficial

504

Taxe desfacere căsătorie pe cale administrativă

15717

Total:

164656

 
Politica de Cookie