Activitatea pe linie de stare civilă din anul 2020

Activitatea pe linie de stare civilă din anul 2020:

Nașteri:

            Acte de naștere înregistrate

2246

Din care:

Acte transcrise din străinătate

231

Adopții

7

Nașteri tardive

212

Nașteri tardive prin sentință civilă

1

Acte naștere înregistrate în conformitate cu art.41 alin. (51) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

72

            Certificate de naștere eliberate

4968

Căsătorii:

Acte de căsătorie înregistrate

405

Din care

Acte transcrise din străinătate

42

Acte căsătorie înregistrate în conformitate cu art.41 alin. (51) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare

17

Certificate de căsătorie eliberate

723

Decese:

Acte de deces înregistrate

2271

Din care:

Acte transcrise din străinătate

56

Certificate de deces eliberate

2441

Alte activități de stare civilă:

Extrase multilingve de naștere eliberate

178

Extrase multilingve de căsătorie eliberate

27

Extrase multilingve de deces eliberate

4

Extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă eliberate

522

Solicitări privind schimbarea numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă

14

Solicitări privind înscrierea mențiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne

12

Solicitări privind înscrierea mențiunilor de schimbare a numelui și/sau prenumelui întocmite în străinătate

21

Solicitări privind înscrierea mențiunilor referitoare la acordarea sau renunțarea la cetățenia română

10

Solicitări privind rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

49

S-au mai înregistrat în actele de stare civilă:

Minori decedați

16

Certificate de divorț emise de birourile notariale publice și operate în actele de stare civilă

94

Sentințe de divorț emise de instanțe judecătorești și operate în actele de stare civilă

133

Cereri de divorț pe cale administrativă

24

Sentințe de divorț străine operate în baza  aprobării M.A.I. – D.E.P.A.B.D. București

9

Declarații de recunoaștere a paternității și încuviințarea purtării numelui date în fața ofițerului de stare civilă

200

Declarații de recunoaștere a paternități date în fața ofițerului de stare civilă

39

Sentințe judecătorești privind tăgada paternității

6

Încuviințare a purtării numelui de familie date în fața ofițerului de stare civilă.

1

Declarații de stabilire a filiației față de tată și încuviințarea purtării numelui prin sentință judecătorească

7

Schimburi de nume de familie  a mamei prin sentință judecătorească

4

Stabilire a numelui de familie în lipsa acordului părinților, prin sentință judecătorească

2

Schimbarea numelui de familie al minorului în fața ofițerului de stare civilă

6

Tăgada paternității și încuviințarea purtării numelui prin sentință judecătorească

3

Cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 50 ani de la încheierea căsătoriei

148

Cereri pentru acordarea recompensei financiare cu ocazia împlinirii a 60 ani de la încheierea căsătoriei

27

Taxe încasate:

Lei

Amenzi aplicate pentru deteriorarea și pierderea certificatelor de stare civilă

24.400

Taxe de căsătorie

39.339

Urgențe transcrieri certificate de stare civilă

7,811

Urgențe Anexa nr. 9

528

Urgențe extrase de uz oficial

220

Taxe desfacere căsătorie pe cale administrativă

12.720

Taxe multiplicare documente

1.056

Total:

86.074

 
Politica de Cookie