×
Agricol - fond funciar
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 15-2022-CF 182315
Atașat se gasesc informatii privind interdicția arderii miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil precum si a vegetației pajiștilor permanente.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.12-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 12-2022-CF 155761
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.13-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 13-2022-CF 170843
Atașat se găsesc listele ce conțin toate tratamentele fitosanitare omologate în România pentru cultura de tomate.
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.11-2022
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică ofertă de vânzare 11-2022-CF 170616
Primăria municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică titularilor dreptului de preempțiune, oferta de vânzare nr.10-2022
Politica de Cookie