ANUNŢ ACHIZIŢIE – SERVICII PLĂȚI ELECTRONICE PRIN SNEP
Municipiul Satu Mare doreşte să achizitioneze servicii plăți electronice prin SNEP, pentru plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.

Municipiul Satu Mare doreşte să achizitioneze servicii plăți electronice prin SNEP, pentru plata impozitelor și taxelor locale pe anul 2022.
Se solicita oferte de pret pentru estimarea valorii cât și pentru achiziționarea serviciilor mai sus menționate.
Cod CPV: 66110000-4, Valoarea estimată în lei fără TVA: este de 15.000 lei fără TVA.
Operatorii interesați vor depune ofertele pe mail dan.secan@primariasm.ro până la data 10.01.2022 ora 12.
Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini anexat.
Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Documente
Politica de Cookie