ANUNȚ DE INTERES PUBLIC
În baza prevederilor art. 197 - 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se  aduc la cunoştinţă publică următoarele  hotărâri,  aprobate  în şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din data de 28.04.2022:

 

 • HOTĂRÂREA NR. 132/28.04.2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2023
 • HOTĂRÂREA NR. 136/28.04.2022 pentru aprobarea ajustării tarifelor privind serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Satu Mare 
 • HOTĂRÂREA NR. 143/28.04.2022 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. -  Hală prestări servicii auto Amplasament: Satu Mare, Str. Spicului
 • HOTĂRÂREA NR. 144/28.04.2022 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Construire locuinţă P+1 Amplasament: Satu Mare, str. Dunării nr. 32
 • HOTĂRÂREA NR. 145/28.04.2022 privind aprobarea documentației P.U.Z. – Imobil de servicii şi activități complementare şi compatibile Amplasament: Satu Mare, str. Decebal nr. 25
 • HOTĂRÂREA NR. 146/28.04.2022 privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Parcelare zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare şi introducere în intravilan, Amplasament: str. Eugen Seleş, Satu Mare
 • HOTĂRÂREA NR. 147/28.04.2022 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – Zonă de locuit Amplasament: Satu Mare, str. Ceferiștilor nr. 5
 • HOTĂRÂREA NR. 148/28.04.2022 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.–Lotizare în vederea construirii de locuințe unifamiliale și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Ion Popdan
 • HOTĂRÂREA NR. 149/28.04.2022 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de locuit Amplasament: Satu Mare, str. Ambudului F.N.
 • HOTĂRÂREA NR. 150/28.04.2022 privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – Zonă de agrement Amplasament: Satu Mare, Drumul Lavandei
 • HOTĂRÂREA NR. 151/28.04.2022 privind aprobarea îndreptării erorii de proiectare strecurată în documentația aprobată prin HCL Satu Mare nr. 197/22.07.2021 PUZ -Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M  (modificarea din Hmax 21m în H max 24m) Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor nr. 8
 • HOTĂRÂREA NR. 152/28.04.2022 privind aprobarea îndreptării erorii de proiectare strecurată în  documentația aprobată prin HCL Satu Mare nr. 369/23.12.2021 PUZ -Construire  locuințe colective cu spații comerciale la parter P+4-6, amenajare alei carosabile și pietonale, parcări, branșare la utilități (modificarea din H max 21m în H max 25m) Amplasament: Satu Mare, str. Păulești colț cu str. Jubileului

Hotărârile  sunt   afişate  în vederea consultării, la avizierul Primăriei Satu Mare şi  publicate pe site-ul instituţiei  www.primariasm.ro  în secţiunea - Consiliul local - Hotărâri ale Consiliului Local  și Monitorul Oficial Local.


               Secretar general, 
          Mihaela Maria Racolţa


 

 
Politica de Cookie