ANUNȚ INDIVIDUAL - KONSTANTIN PETRE-NORBERT - Nr. 9802 /10.05.2021
În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă: PROCES VERBAL SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE NR.6457/24.03.2021

ANUNȚ INDIVIDUAL

pentru comunicarea prin publicitate

Nr. 9802 /10.05.2021

 

 

            În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă

 

PROCES VERBAL SECHESTRU ASUPRA BUNURILOR IMOBILE NR.6457/24.03.2021.

 

pe numele  KONSTANTIN PETRE-NORBERT cu domiciliul fiscal în GERMANIA, localitatea ********, str. ***************** nr.***, C.I.F. *************, tel./fax.**********.

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.

Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv 10.05.2021.

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Tașnadi Romela Mihaela, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261770346,

e-mail:  ditl@ primariasm.ro.

 

 

Conducătorul organului fiscal local,                                         

      Director                                                                              

Ec. Vasile Claudiu Tincu      

                                                   

Întocmit,

executor fiscal

Ec. Tașnadi Romela

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 9805/ 10.05.2021

 

                 Întrucât actul administrativ fiscal nr. 6457/24.03.2021 nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Taşnadi Romela având funcția de inspector în cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Satu Mare, am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin (4) din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

       În acest sens s-a afisat în data de 10.05.2021  concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Satu Mare, anuntul nr. 9802 din data de 10.05.2021.

 

Conducătorul organului fiscal local,                                                

            Director                                                                              

     Ec. Vasile Claudiu Tincu                                                        

 Întocmit, 
executor fiscal
Ec. Tașnadi Romela
 
Politica de Cookie