ANUNT INDIVIDUAL INSTIINTARE POPRIRE - SALAJAN LIVIU-ALEXANDRU SI SALAJAN ILEANA
ANUNȚ INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate Nr. 283063 /21.03.2022

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă  

INSTIINTARE PRIVIND INFIINTAREA POPRIRII NR. 3544/01.03.2022

pe numele   SALAJAN LIVIU-ALEXANDRU SI SALAJAN ILEANA ambii cu domiciliul fiscal în localitatea Satu Mare str. PETOFI SANDOR NR.39, AP. 7, jud. Satu Mare, C.I.F.  - tel./fax.-.
Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv  21.03.2022,
Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, o puteți contacta pe doamna Tașnadi Romela Mihaela, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261770346, e-mail:  ditl@ primariasm.ro.


Conducătorul organului fiscal local,                   Întocmit, 
      Director                                    executor fiscal
Ec. Vasile Claudiu Tincu                    Ec. Tașnadi Romela


PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 283064/ 21.03.2022
 
          Întrucât actul administrativ fiscal nr. 3544/01.03.2022 nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Taşnadi Romela având funcția de inspector în cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Satu Mare, am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin (4) din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
       În acest sens s-a afisat în data de 21.03.2022  concomitent la sediul D.I.T.L. şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Satu Mare, anuntul nr. 283063 din data de 21.03.2022.

Conducătorul organului fiscal local,                     Întocmit, 
            Director                                      executor fiscal
     Ec. Vasile Claudiu Tincu                           Ec. Tașnadi Romela
 

 
Politica de Cookie