ANUNT OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUȚIE IN CADRUL SERVICIULUI JURIDIC
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional principal, – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Documente
Politica de Cookie