ANUNȚ PRIVIND CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 12.05.2022, ora 12:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 668/12.05.2022, PROIECT AL ORDINII DE ZI.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de autobuze nepoluante”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta C10 - Fondul Local, obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, în parteneriat cu Comuna Dorolț
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Satu Mare”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

3. Proiect de hotărâre aprobarea depunerii proiectului „Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipiului Satu Mare spre Dara”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme inteligente de management urban la nivelul Municipiului Satu Mare, ghișeu unic virtual pentru cetățeni”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului teren înscris în CF nr. 177222 Satu Mare cu nr. top. 4716/6
Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

 

Primar,
Kereskényi Gábor
 

Documente
Politica de Cookie