Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local în 08.04.2021
Anunț privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local în 08.04.2021
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 08.04.2021, ora 14.00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.265/06.04.2021

Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 08.04.2021, ora 14.00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.265/06.04.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ,,Pista de biciclete  pe coronamentul digului mal drept al râului Someș, de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului ,,IRIS-Incluziunea romilor în Sătmărel" dintre Asociația Stea Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare
Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor


Primar,

Kereskényi Gábor

 
Politica de Cookie