×
Anunțuri concurs
Anunt concurs ocupare pe durată nedeterminată funcției de conducere în regim contractual de șef birou, Biroul Consultanță Tehnică și Supervizare Lucrări din structura primăriei Muncipiului Satu Mare
Anunt concurs ocupare pe durată determinată de 4 ani, în baza unui contract de management, a funcției în regim contractual de director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă: ARHITECT ȘEF , clasa I, grad I – la Primăria municipiului Satu Mare .
Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare în data de 18.08.2021, ora 11 proba scrisă, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Primăria municipiului Satu Mare organizează examen în vederea promovării în grad profesional a unor salariaţi din cadrul primăriei municipiului Satu Mare, în data de 30.08.2021 ora 11 proba scrisă, interviul în data de 03.09.2021, la sediul instituţiei, sala de şedinţe a Consiliului Local Satu Mare.
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante: Referent, clasa III, grad profesional Superior, – Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic, Direcția de Evidență a Persoanelor, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Anunt concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă: Director executiv , clasa I, grad I – Direcția de Asistență Socială Satu Mare .
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 618 alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare petru ocuparea următoarelor funcții publice de execuţie vacante: • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238552 – Compartiment Juridic Contencios , Serviciul Juridic, din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Superior,ID 238662 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare • Consilier Juridic,clasa I, grad profesional Principal,ID 238610 – Compartiment Juridic Contencios, Serviciul Juridic din structura Primăriei Municipiului Satu Mare
Primăria municipiului Satu Mare iniţiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următorului post vacant de execuție în regim contractual: Șofer, grad profesional I – 1 post în cadrul Serviciului Administrativ Protocol
Politica de Cookie