ARHITECT ŞEF
ADRESA: P-ta 25 Octombrie, nr.1, et.3, cam.33
TELEFON: 0261/807524
E-mail: arhitectsef@primariasm.ro
Arhitect Şef: vacant

Atribuţiile Arhitectului Şef

  • coordoneaza elaborarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a autorizatiilor de desfiintare în concordanta cu prevederile din Planul Urbanistic General si Regulamentul aferent acestuia precum si a altor documentatii de urbanism aprobate de catre Consiliul local municipal Satu Mare
  • coordoneaza activitatea de dezvoltare urbana a municipiului si face propuneri pentru avizarea de catre Comisia de specialitate a Consiliului local a unor lucrari de investitii majore
  • sustine în fata Consiliului local al municipiului Satu Mare proiecte de hotarâri si rapoarte de specialitate, propune solutii pentru îmbunatatirea aspectului urban al orasului si pentru rezolvarea unor situatii reclamate de cetateni
  • organizeaza si coordoneaza activitatea de obtinere a acordului unic
  • coordoneaza si supravegheaza activitatea compartimentelor subordonate direct: Servicul urbanism si amenajarea teritoriului, Biroul disciplina in constructii si Biroul cadastru imobiliar edilitar GIS
 
Politica de Cookie