BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
ADRESA: P-ţa 25 Octombrie, nr.1, parter, cam.13
TELEFON: 0261/807537
E-mail: audit@primariasm.ro
Șef birou: vacant

ATRIBUȚII

Auditul public intern se exerciată asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv din entităţile subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public. Finalizarea misiunilor de audit public intern-este un raport de audit public intern care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.
Faţă de cele prezentate, Biroul de Audit Public Intern şi-a desfăşurat activitatea conform Planului anual aprobat de ordonatorul de credite.

Legislație specifică:

  • Legea nr. 672/19.12.2002 (**republicată**) privind auditul public intern;
  • Hotărârea nr. 1086/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
     

Funcţionari angajaţi

  • Năvală Doina - auditor
  • Oprea Angelica - auditor
  • Suciu Mariana - auditor
 
Politica de Cookie