CĂRȚILE DE IDENTITATE SE ELIBEREAZĂ ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE!
Măsurile au fost luate la nivel național ca urmare a adresei transmise de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Satu Mare- Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic Satu Mare aduce la cunoștință publică că începând de luni, 15 februarie, cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în 30 de zile de la data depunerii acestora, ca urmare a măsurilor luate la nivel național de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. La nivelul municipiului Satu Mare se tipăresc maxim 20 de cărți de identitate pe zi. 

Prin excepție, cetățeanul care se află în situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărții de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, va depune o cerere conform modelului atașat. 

Actul de identitate valabil va fi lăsat în posesia titularului, fapt pentru care la cerere se reține o copie a acestuia pe care solicitantul declară că îl va restitui cu ocazia înmânării noii cărți de identitate. 

Reamintim cetățenilor că potrivit Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri prentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, ,,valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia"

Documente
Politica de Cookie