Consultare de piață pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de: Colectarea şi transportul deşeurilor; Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; etc.
Municipiul Satu Mare inițiază o procedură de consultare a pieței, în vederea identificării capacității pieței de a furniza posibile soluții la necesitățile specifice ale Autorității Contractante pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de: • Colectarea şi transportul deşeurilor; • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ; • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ; • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare.

Consultarea pietei

Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de:

  • Colectarea şi transportul deşeurilor;
  • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ;
  • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ;
  • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare.

 

 

Obiect consultare

Municipiul Satu Mare inițiază o procedură de consultare a pieței, în vederea identificării capacității pieței de a furniza posibile soluții la necesitățile specifice ale Autorității Contractante pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activităţilor de:

  • Colectarea şi transportul deşeurilor;
  • Măturat, spălat, stropit şi întreţinerea curăţeniei căilor publice ;
  • Curăţarea, transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ ;
  • Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora instalaţiilor de neutralizare.

Astfel se solicită informatii calitative si ofertă de preţ în vederea iniţierii unei proceduri de concesiune pentru încheierea unui contract de concesiune de servicii.

 

Descriere

Ținând seama de complexitatea obiectului procedurii de concesiune, autoritatea contractantă derulează prezenta consultare de piață în vederea stabilirii valorii estimate şi pentru identificarea capacității pieței de a furniza posibile soluții la această necesitate specifică a Autorității Contractante, respectiv potențialii ofertanți. Totodată, autoritatea contractanta deruleaza un proces de consultare a pietei, dorind să se asigure, că modalitatea de atribuire, precum şi modalitatea de derulare a contractarii, descrierea cheltuielilor, alte aspecte obţinute în urma consultarii pieţei, vor asigura potenţialele soluţii tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autoritătii contractante. Având în vedere posibilitatea tehnică pusă la dispoziție de către SEAP, respectiv limitarea la numărul de caractere, totalitatea informațiilor se regăsesc în documentele ataşate.

 

Aspecte supuse consultării

- identificarea generală a potențialilor ofertanți; - aspectele tehnice privind existenţa în piață a resurselor umane solicitate de Autoritatea Contractantă, calificările profesionale şi experienţa profesională exprimată sub forma cerințelor minime, completitudinea informațiilor oferite de Autoritatea Contractantă prin documentaţia de atribuire - aspecte privind strategia de contractare, - orice alte informaţii pe care piața dorește să le aducă în atenția Autorității Contractante .

 

Modalitate de desfăşurare

Desfășurarea consultării presupune transmiterea de către operatorii interesați a răspunsurilor la chestionarele incluse şi a opiniilor, sugestiilor, recomandărilor, în format electronic online la adresa de email: achizitii@primariasm.ro

 

Perioada de contractare este de 10 ani.

Data limită pentru transmiterea ofertelor financiare este de: 21.10.2021

Data limită pentru opinii/sugestii este de 22.10.2021.

ATENȚIE:

Data limită pentru transmiterea ofertelor financiare se modifică în: 25.10.2021

Data limită pentru opinii și sugestii se modifică în: 26.10.2021

 

 

Documente
Politica de Cookie