ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND CONVOCAREA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE ÎN DATA DE 17.06.2022
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare care va avea loc pe data de 17.06.2022, ora 12:00 prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.725/10.06.2022

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

  1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin deces, a mandatului domnului consilier local Durla-Pașca Mihai-Călin. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: “Reabilitare clădire SALA STUDIO ÁCS ALAJOS și mansardare în volumul existent”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2022. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
  4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Muzeul industrializării forțate și al dezrădăcinării - Satu Mare". Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Muzeul industrializării forţate şi al dezrădăcinării – Satu Mare”. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.2 la  Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 183/26.05.2022 privind aprobarea realizării investiției: ,,Amenajare parcare subterană pe un nivel în PIAȚA LIBERTĂȚII”, prin contract de concesiune. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor
  7.  Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului teren înscris în CF nr.177856 Satu Mare, cu nr. cadastral 177856. Inițiator proiect: viceprimar Stan Gheorghe

Primar,
Kereskényi Gábor

Documente
Politica de Cookie