DEZBATERE PUBLICĂ - BLD. LUCIAN BLAGA NR.421 -22.02.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR.421

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR     PLANULUI URBANISTIC ZONAL

EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL

SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR.421

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  22.02.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.03.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, dezbaterile publice pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, prin transmiterea de observații și propuneri prin email consultarepublica@primariasm.ro.

 

 
Politica de Cookie