DEZBATERE PUBLICĂ - CONSTRUIRE TROIȚĂ SATU MARE B-DUL VASILE LUCACIU - 4.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE TROIȚĂ SATU MARE B-DUL VASILE LUCACIU

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE TROIȚĂ

SATU MARE B-DUL VASILE LUCACIU

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 4.04.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 19.04.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 

 

 

 
Politica de Cookie