DEZBATERE PUBLICĂ PUZ - STR. C. A. ROSETTI NR. CADASTRALE 182381, 4249/5, 4250/18, 184366, 184367, 150402 -29.11.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, STR. C. A. ROSETTI NR. CADASTRALE 182381, 4249/5, 4250/18, 184366, 184367, 150402

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE, STR. C. A. ROSETTI NR. CADASTRALE 182381, 4249/5, 4250/18, 184366, 184367, 150402

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  29.11.2021.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 14.12.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, dezbaterile publice pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, prin transmiterea de observații și propuneri prin email consultarepublica@primariasm.ro.

 

 
Politica de Cookie