DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ADY ENDRE NR. CADASTRAL 161687 - 28.03.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE SATU MARE STR. ADY ENDRE NR. CADASTRAL 161687

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR PLANULUI URBANISTIC ZONAL

 

EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE

SATU MARE STR. ADY ENDRE NR. CADASTRAL 161687  

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 28.03.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 12.04.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 

 
Politica de Cookie