DEZBATERE PUBLICĂ - STR. AUREL VLAICU NR. 125- NR. CADASTRAL 162921 - 25.03.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – SERVICII DE TURISM CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI DEPOZIT CU AUTO SERVIRE SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR.125   NR. CADASTRAL 162921

DEZBATERE PUBLICĂ

   INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE FUNCȚIUNI MIXTE – SERVICII DE TURISM CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ȘI DEPOZIT CU AUTO SERVIRE

SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR.125  NR. CADASTRAL 162921

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

    Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 25.03.2022. 

  Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

  Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 09.04.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa  www.primariasm.ro

 

     Mai multe detalii despre acest PUZ găsițiaici   .

 
Politica de Cookie