DEZBATERE PUBLICĂ -STR. BASMELOR, NR. CADASTRALE 170458, 153808 - 14.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. BASMELOR, NR. CADASTRALE 170458, 153808

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE

SATU MARE ZONA STR. BASMELOR,  NR. CADASTRALE 170458, 153808

 

 

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 14.04.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 29.04.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 

 

 
Politica de Cookie