DEZBATERE PUBLICĂ - STR. DARA NR. CADASTRAL 167724 - 7.07.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE - LOTIZARE SATU MARE ZONA STR. DARA NR. CADASTRAL 167724

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE - LOTIZARE

SATU MARE ZONA STR. DARA NR. CADASTRAL 167724

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 7.07.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 22.07.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 
Politica de Cookie