Dezbatere publică - STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRAL 150329, 150257- 18.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRAL 150329, 150257

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+1 CU CÂTE DOUĂ APARTAMENTE

SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU

NR. CADASTRAL 150329, 150257

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 18.04.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 3.05.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ – găsiți aici

 

 

 

 
Politica de Cookie