DEZBATERE PUBLICĂ - STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 181359 - 4.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE IMOBIL CU 2 APARTAMENTE P+M SATU MARE STR. GELLÉRT SÁNDOR NR. CADASTRAL 181359

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE IMOBIL CU 2 APARTAMENTE P+M

SATU MARE STR. GELLÉRT SÁNDOR  NR. CADASTRAL 181359

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri până cel mai târziu la data de 4.04.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 19.04.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 

 

 

 

 
Politica de Cookie