DEZBATERE PUBLICĂ - STR. SPICULUI, NR. CADASTRAL 160927 - 29.10.2021
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ÎN MUN. SATU MARE SATU MARE STR. SPICULUI, NR. CADASTRAL 160927

DEZBATERE PUBLICĂ

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE INDUSTRIE ÎN MUN. SATU MARE

SATU MARE  STR. SPICULUI, NR. CADASTRAL 160927

 

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  29.10.2021.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de mail consultarepublica@primariasm.ro

 

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 13.11.2021  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

Având în vedere prevederile legale privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 alin. (1) lit. h, lit. af) din Ordinul nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, ședințele de dezbatere publică pentru documentațiile de urbanism se desfăşoară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare : email consultarepublica@primariasm.ro.

 

 
Politica de Cookie