DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF NR.13/A -11.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M SATU MARE STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF NR.13/A

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+M

SATU MARE STR. ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF NR.13/A

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  11.04.2022.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 26.04.2022  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 
Politica de Cookie