DEZBATERE PUBLICĂ - STR.PANAIT CERNA NR. CADASTRALE 167976, 176270, 153132, 153081 - 12.04.2022
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE STR.PANAIT CERNA NR. CADASTRALE 167976, 176270, 153132, 153081

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE

SATU MARE STR.PANAIT CERNA

NR. CADASTRALE 167976, 176270, 153132, 153081

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  12.04.2022.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email consultarepublica@primariasm.ro

 Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 27.04.2022  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici

 

 
Politica de Cookie