×
Dezbateri publice
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P+1 ȘI ANEXE PARTER SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR.399/A
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. CERBULUI, NR. CADASTRAL 155986, 157042, 184038, 156035, 184040, 183874, 183876, 156033, 155919, 171441, 184055
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului social în Municipiul Satu Mare pentru perioada 2021-2027.
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094
 PLAN URBANISTIC ZONAL - DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. DRĂGANILOR NR.34
PLAN URBANISTIC ZONAL   - EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT S+P ȘI CONSTRUIRE GARAJ SATU MARE STR. PETRU MAIOR NR. 29
Politica de Cookie