×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE DEPOZITARE CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166932
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. CIREȘILOR NR.25, NR. CADASTRAL 182569
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE CALEA ODOREULUI NR CADASTRAL 183176, 542/2, 543/9, 543/8
PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 SATU MARE STR. DUNĂRII NR.32
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCȚIE SATU MARE B-DUL LUCIAN BLAGA NR. 69
PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ DE SERVICII SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166985
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR TOAMNEI NR. CADASTRAL 166578
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE, ZONA STR. RECOLTEI NR. CADASTRAL 166495
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. PANAIT CERNA NR. CADASTRAL 169355
PLAN URBANISTIC ZONAL - INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL DOUĂ CASE DE LOCUIT P+1 SATU MARE, STR. MACULUI NR. CADASTRAL 185061
Politica de Cookie