×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE ZONA STR. CĂPRIOAREI-STR. PLOPILOR NR. CADASTRAL 164028
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE INDUSTRIE ȘI DE SERVICII SATU MARE STR. DEPOZITELOR NR.27 NR. CADASTRAL 176855
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1E SATU MARE, STR. PĂULEȘTI NR. 65/A
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AMBUDULUI NR. CADASTRAL 151311, 169311, 161001
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE, STR. ION POPDAN NR. CADASTRAL 184980
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR.TEILOR NR. CADASTRAL 175876
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. CEFERIȘTILOR NR.5 NR. CADASTRAL 167150
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRAL 150329, 150257
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AGRICULTORILOR NR. 18/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE CLINICĂ VETERINARĂ SATU MARE STR. CAREIULUI NR.100
Politica de Cookie