×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SATU MARE, STR. ION POPDAN NR. CADASTRAL 184980
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR.TEILOR NR. CADASTRAL 175876
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. CEFERIȘTILOR NR.5 NR. CADASTRAL 167150
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. GABRIEL GEORGESCU NR. CADASTRAL 150329, 150257
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. AGRICULTORILOR NR. 18/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT, CONSTRUIRE CLINICĂ VETERINARĂ SATU MARE STR. CAREIULUI NR.100
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E SATU MARE STR. ALECU RUSSO NR. CADASTRAL 163626
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚII SERVICII SATU MARE CALEA ODOREULUI - NR. CADASTRAL 164614
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR . SCHEFFLER JANOS (ZONA STR. DARA) NR. CADASTRAL 180579
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. PETÖFI SÁNDOR NR.16
Politica de Cookie