DISPOZIȚIE PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ, PE DATA DE 20.04.2021
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare!


       
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 20.04.2021, ora 14.00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr.299/19.04.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Inițiator proiect: primar Kereskényi Gábor

 

 

Primar,

Kereskényi Gábor


 

 
Politica de Cookie