×
Direcția de Evidență a Persoanelor
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Direcția de Evidență a Persoanelor aduce la cunoștință publică activitatea pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor pentru anul 2020
Măsurile au fost luate la nivel național ca urmare a adresei transmise de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 
Pentru a preveni înscrierea unor mențiuni de stabilire de reședință fictive, cetățenii care solicită acordarea vizei de resedință, vor da o declarație pe proprie răspundere cu privire la faptul că locuiesc mai mult de 15 zile la adresa la care au locuința secundară, precum și scopul/motivul stabilirii reședinței.
Privind cuplurile care au împlinit 60 ani de la încheierea căsătoriei, au domiciliul stabil în Mun. Satu Mare şi beneficiază de acordarea unei recompense băneşti în sumă netă de 1000 lei, conform HCL nr. 318/20.12.2018, a Mun. Satu Mare. Premierea se va efectua în data de 21.12..2020, la ora 11.00 în Sala mare a Consiliului Județean Satu Mare.
Politica de Cookie