HOTĂRÂREA NR. 257/30.09.2021
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a terenului înscris în CF nr. 7137 cu nr. cadastral 4021/28
Documente
Politica de Cookie