×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
162 /2022
HOTĂRÂREA NR. 162/12.05.2022 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului teren înscris în CF nr. 177222 Satu Mare cu nr. top 4716/6
17.05.2022
161 /2022
HOTĂRÂREA nr. 161/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme inteligente de management urban la nivelul municipiului Satu Mare, ghișeu unic virtual pentru cetățeni”
17.05.2022
160 /2022
HOTĂRÂREA nr. 160/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”
17.05.2022
159 /2022
HOTĂRÂREA nr. 159/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Satu Mare”
17.05.2022
158 /2022
HOTĂRÂREA nr. 158/12.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de autobuze nepoluante”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta C10 - Fondul Local, obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, în parteneriat cu Comuna Dorolț
17.05.2022
157 /2022
privind aprobarea prețul de valorificare pe specii, a lemnului fasonat la drum auto, pentru sortimentul lemn de foc și lemn de lucru CR în anul 2022, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
10.05.2022
156 /2022
privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren în suprafață de 63 mp, înscris în CF nr. 186941 Satu Mare
10.05.2022
155 /2022
privind abrogarea HCL nr. 53/25.02.2021 și aprobarea raportului de evaluare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Satu Mare aferente construcțiilor
10.05.2022
154 /2022
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr. 231/2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018
10.05.2022
153 /2022
pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosință gratuită Parohiei Satu Mare VII – Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei
10.05.2022
Indicativ
Număr 162 /2022
Titlu
HOTĂRÂREA NR. 162/12.05.2022 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a imobilului teren înscris în CF nr. 177222 Satu Mare cu nr. top 4716/6
Data
17.05.2022
Indicativ
Număr 161 /2022
Titlu
HOTĂRÂREA nr. 161/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme inteligente de management urban la nivelul municipiului Satu Mare, ghișeu unic virtual pentru cetățeni”
Data
17.05.2022
Indicativ
Număr 160 /2022
Titlu
HOTĂRÂREA nr. 160/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”
Data
17.05.2022
Indicativ
Număr 159 /2022
Titlu
HOTĂRÂREA nr. 159/12.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Satu Mare”
Data
17.05.2022
Indicativ
Număr 158 /2022
Titlu
HOTĂRÂREA nr. 158/12.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de autobuze nepoluante”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, componenta C10 - Fondul Local, obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, în parteneriat cu Comuna Dorolț
Data
17.05.2022
Indicativ
Număr 157 /2022
Titlu
privind aprobarea prețul de valorificare pe specii, a lemnului fasonat la drum auto, pentru sortimentul lemn de foc și lemn de lucru CR în anul 2022, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
10.05.2022
Indicativ
Număr 156 /2022
Titlu
privind acceptarea ofertei de donaţie a unui teren în suprafață de 63 mp, înscris în CF nr. 186941 Satu Mare
Data
10.05.2022
Indicativ
Număr 155 /2022
Titlu
privind abrogarea HCL nr. 53/25.02.2021 și aprobarea raportului de evaluare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Satu Mare aferente construcțiilor
Data
10.05.2022
Indicativ
Număr 154 /2022
Titlu
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare nr. 231/2018, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Data
10.05.2022
Indicativ
Număr 153 /2022
Titlu
pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosință gratuită Parohiei Satu Mare VII – Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei
Data
10.05.2022
Politica de Cookie