×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
290 /2021
privind aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiție: Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 2 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
09.11.2021
289 /2021
privind aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiție: Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
09.11.2021
288 /2021
privind aprobarea S.F. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în Municipiul Satu Mare, zona Bercu Roşu"
09.11.2021
287 /2021
privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiții Bazin de înot didactic şi agrement în Municipiul Satu Mare, str. Crişan nr. 37
09.11.2021
286 /2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare
10.11.2021
285 /2021
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
09.11.2021
284 /2021
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul structurii „Direcția Municipală Creșe Satu Mare„ aflată în subordinea Consiliului local al Municipiului Satu Mare
09.11.2021
283 /2021
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Municipale Creșe Satu Mare
10.11.2021
282 /2021
privind înființarea instituției publice ”Direcția Municipală Creșe Satu Mare” structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Municipale Creșe Satu Mare
09.11.2021
281 /2021
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
09.11.2021
Indicativ
Număr 290 /2021
Titlu
privind aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiție: Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 2 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 289 /2021
Titlu
privind aprobarea Cererii de Finanțare și a Devizului General Estimativ pentru obiectivul de investiție: Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1 în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 288 /2021
Titlu
privind aprobarea S.F. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ,,Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în Municipiul Satu Mare, zona Bercu Roşu"
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 287 /2021
Titlu
privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea realizării obiectivului de investiții Bazin de înot didactic şi agrement în Municipiul Satu Mare, str. Crişan nr. 37
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 286 /2021
Titlu
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Data
10.11.2021
Indicativ
Număr 285 /2021
Titlu
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 284 /2021
Titlu
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul structurii „Direcția Municipală Creșe Satu Mare„ aflată în subordinea Consiliului local al Municipiului Satu Mare
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 283 /2021
Titlu
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Municipale Creșe Satu Mare
Data
10.11.2021
Indicativ
Număr 282 /2021
Titlu
privind înființarea instituției publice ”Direcția Municipală Creșe Satu Mare” structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Municipale Creșe Satu Mare
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 281 /2021
Titlu
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Data
09.11.2021
Politica de Cookie