×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
280 /2021
privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
09.11.2021
279 /2021
pentru implementarea măsurilor privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la APASERV SATU MARE S.A.
09.11.2021
278 /2021
privind aprobarea recoltării și valorificării unei cantității de 224,26 mc., masă lemnoasă fasonată, provenită din partizile 2100145402190, 2100145402140, 2100145402150, fond forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare
09.11.2021
277 /2021
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 şi a Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 196/26.09.2019
09.11.2021
276 /2021
privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2021
09.11.2021
275 /2021
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2021
09.11.2021
273 /2021
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2021
09.11.2021
272 /2021
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna noiembrie 2021
09.11.2021
271 /2021
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Zonă de locuit P, P+1 şi acceptarea ofertelor de donaţie Amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniţă
12.10.2021
270 /2021
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de agrement privat Amplasament: Satu Mare, drumul Curcubeului F.N., proiect nr. 413/2020
12.10.2021
Indicativ
Număr 280 /2021
Titlu
privind stabilirea componenței Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 279 /2021
Titlu
pentru implementarea măsurilor privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la APASERV SATU MARE S.A.
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 278 /2021
Titlu
privind aprobarea recoltării și valorificării unei cantității de 224,26 mc., masă lemnoasă fasonată, provenită din partizile 2100145402190, 2100145402140, 2100145402150, fond forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 277 /2021
Titlu
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 şi a Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 196/26.09.2019
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 276 /2021
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2021
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 275 /2021
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. III 2021
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 273 /2021
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2021
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 272 /2021
Titlu
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna noiembrie 2021
Data
09.11.2021
Indicativ
Număr 271 /2021
Titlu
privind aprobarea documentatiei P.U.Z. – Zonă de locuit P, P+1 şi acceptarea ofertelor de donaţie Amplasament: Satu Mare, str. Andron Ioniţă
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 270 /2021
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă de agrement privat Amplasament: Satu Mare, drumul Curcubeului F.N., proiect nr. 413/2020
Data
12.10.2021
Politica de Cookie