×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
259 /2021
privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 18619 Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare str. Ecaterina Teodoroiu
12.10.2021
258 /2021
privind aprobarea vânzării unei locuințe proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situată în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr.21, bl. A, ap.28
12.10.2021
257 /2021
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a terenului înscris în CF nr. 7137 cu nr. cadastral 4021/28
12.10.2021
Abrogat 256 /2021
privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor
12.10.2021
255 /2021
privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare
12.10.2021
254 /2021
pentru modificarea prevederilor art. 1 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 187/26.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Satu Mare
12.10.2021
Abrogat 253 /2021
pentru modificarea prevederilor art. 1 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
12.10.2021
252 /2021
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Extindere retea electrică de distributie în Municipiul Satu Mare str. A. Vlaicu nr. 94, 96 și 98.
12.10.2021
251 /2021
privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26’’ „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Corvinilor nr. 17” „Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU4, UU6, UU8, UU10” „Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU40” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Drum Careiului bloc C3-C5”
12.10.2021
250 /2021
pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administratori de condominii
12.10.2021
Indicativ
Număr 259 /2021
Titlu
privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 18619 Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare str. Ecaterina Teodoroiu
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 258 /2021
Titlu
privind aprobarea vânzării unei locuințe proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situată în Municipiul Satu Mare, str. Uzinei nr.21, bl. A, ap.28
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 257 /2021
Titlu
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a terenului înscris în CF nr. 7137 cu nr. cadastral 4021/28
Data
12.10.2021
Indicativ Abrogat
Număr 256 /2021
Titlu
privind procedura de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 255 /2021
Titlu
privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 254 /2021
Titlu
pentru modificarea prevederilor art. 1 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 187/26.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Satu Mare
Data
12.10.2021
Indicativ Abrogat
Număr 253 /2021
Titlu
pentru modificarea prevederilor art. 1 ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 14/28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul administrativ al Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 252 /2021
Titlu
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Extindere retea electrică de distributie în Municipiul Satu Mare str. A. Vlaicu nr. 94, 96 și 98.
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 251 /2021
Titlu
privind aprobarea documentației tehnico -economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de investiţie: „ Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 25, bloc C25” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 23, bloc C26’’ „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Str. Corvinilor nr. 17” „Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU4, UU6, UU8, UU10” „Reabilitare termică bloc de locuințe – B-dul Lucian Blaga UU40” „Reabilitare termică bloc de locuințe - Drum Careiului bloc C3-C5”
Data
12.10.2021
Indicativ
Număr 250 /2021
Titlu
pentru atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare, în vederea dobândirii calității de administratori de condominii
Data
12.10.2021
Politica de Cookie