716/21.10.2021 - es számú közlemény
A 2021. október 21-én kelt 716-os számú polgármesteri rendelet alapján 2021. október 28-án 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának online megtartandó soros ülését– Október 25. Tér, 1. szám -, a következő napirenddel:

NAPIREND: 

1. A 2021. szeptember 30-án megtartott soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.
2. HATÁROZATTERVEZET a 2021. novemberében esedékes tanácsülések elnökének a megválasztásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
3. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
4. HATÁROZATTERVEZET  Szatmárnémeti Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények 2021. évi bevételi és kiadási költségvetéseinek a módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
5. 2021 HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények III. negyedévi költségvetési végrehajtásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
6.HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium III. negyedévi belső kölcsönfelvételi végrehajtásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
7. HATÁROZATTERVEZET  a Szatmárnémeti Helyi Tanács 170/25.07.2019-es és 196/26.09.2019-es számú határozatának a módosításának és kibővítésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
8.HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Wolfenbüttel utca 12. szám alatti Both Katalin sportteremnek - a Szatmárnémeti Városi Sportklub számára - a használatba adásának a jóváhagyásáról. 
Előterjesztő: Ghiarfaș Adelin Cristian alpolgármester
9.HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium köztulajdonában lévő erdeinek, 2100145402190-es, 2100145402140-es és 2100145402150-es számú parcelláiból kitermelendő 224,26 köbméternyi fa kitermelésének és értékesítésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
10.HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti APASERV Rt. állami vállalatirányítást előíró intézkedéseinek a végrehajtásának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
11.HATÁROZATTERVEZET  a Szatmárnémeti Városi Sportklub igazgatótanácsának az összetételének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
12.HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács által a G.M. Zamfirescu Kulturális Központ adminisztratív tanácsába delegálandó személyek jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
13.HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Bölcsődei Igazgatóság - a Szatmárnémeti Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó önálló jogi személyként - létrehozásának, valamint ennek szervezeti egységének és munkaköri jegyzékének a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
14.HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Bölcsődei Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
15.HATÁROZATTERVEZET a Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó Szatmárnémeti Bölcsődei Igazgatóság személyzetének az alapfizetésének a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
16. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság szervezeti felépítésének és munkaköri jegyzékének a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester 
17. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
18. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Crişan utca 37. szám alatti terület átadásának - a Fejlesztési,  Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium alárendeltségébe tartozó Országos Befektetési Vállalat számára, tanúszoda építése céljából - és az építkezéshez szükséges feltételek biztosításának a jóváhagyásáról. 
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
19. HATÁROZATTERVEZET a „Az ivó- és szennyvízhálózat bővítése a Pirosberekben” elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányainak, valamint technikai és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. 
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
20. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Szatmárnémeti utcák korszerűsítése, 1. rész” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
21. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Szatmárnémeti utcák korszerűsítése, 2. rész” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
22. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Grădinarilor utca korszerűsítése, 1. rész” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
23. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Ivó- és szennyvízhálózat bővítése a Pirosbetrekben” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
24.HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Ivóvízellátó vezeték felújítása” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
25. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Magasnyomású vízvezeték korszerűsítése a 16-os lakónegyedben” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
26. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Fabricii utcai retenciós bazin” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
27. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Csatornagyűjtő korszerűsítése” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
28. HATÁROZATTERVEZET az „Anghel Saligny” Nemzeti Beruházási Programhoz beadandó „Vulturului utcai retenciós bazin” elnevezésű projekt finanszírozási kérelmének és tervezett költségvetésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
29. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Aurel Pop utca 16. szám alatti ingatlannak - a Nemzeti Környezetvédelmi Kutató és Fejlesztési Intézet számára - a használatba adásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Ghiarfaș Adelin Cristian alpolgármester
30. HATÁROZATTERVEZET a Guliver Óvoda által használt melléképület - Traian sugárút 12. szám - használaton kívül helyezésének és lebontásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Ghiarfaș Adelin Cristian alpolgármester
31. Különfélék - A Helyi Tanács informálása


Kereskényi Gábor
Polgármester


Ellenjegyzte
Mihaela Maria Racolța
városi főjegyző

 

Dokumentumok
Cookie