EURÓPAI UNIÓS ALAPOK
  • Valoarea totală a proiectului: 13,777,210.72 lei
  • Perioada de implementare a proiectului: 02.02.2018 – 30.09.2022

A városi tömegközlekedés hatékonyságának növelése hibrid buszok megvásárlása által

Ez az anyag csak román nyelven elérhető. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibrid și asigurarea infrastructurii suport”, cod SMIS 129258.

PROJEKT LEIRÁS

Antet proiecte POR

 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.  

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unor investiții bazate pe planuri de mobilitate urbană ce vizează creșterea atractivității și competitivității transportului public, contribuind în același timp la reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului energetic la nivelul municipiul Satu Mare.

Scopul acestor investiții este acela de a investi în tehnologii noi/moderne pentru reînnoirea parcului auto, prin achiziționarea de autobuze nepoluante necesare pentru operarea tuturor liniilor de transport public din municipiul Satu Mare, plecând de la premisa că un sistem de transport public modern, gestionat eficient cu costuri de utilizare accesibile, reprezintă cheia atragerii a cât mai multor utilizatori - elemente care încurajează renunțarea la autovehiculul personal, implicit la reducerea emisiilor de CO2 și a poluării fonice din zona urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Satu Mare prin achiziționarea a 6 autobuze hibride (4 bucăți medii - 12 m și 2 bucăți de mare capacite - 18 m) în vederea creșterii atractivității transportului public urban de călători, precum și dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de transport public local cu impact direct asupra reducerii utilizarii autoturismelor private și indirect reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Prin intervențiiile propuse în cadrul proiectului se va îmbunătăți și eficientiza transportul public de călători, având impact pozitiv asupra reducerii emisiilor de CO2 generate de transportul rutier motorizat la nivelul municipiului Satu Mare; prin achiziționarea autobuzelor hibride, implementarea proiectului va conduce la descongestionarea traficului din municipiul precum și creșterea estimată a numărului de pasageri transportați.

Data semnării contractului: 15.05.2020
Perioada de implementare a proiectului: 02.02.2018 – 30.09.2022.      

Valoarea totală a proiectului: 13,777,210.72 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK
Cookie