KÖZLEMÉNY
A 2022. június 10-én kelt 725-ös számú polgármesteri rendelet alapján  2022. június 17-én, 12.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli, online ülését a következő napirenddel:

NAPIREND     

1. HATÁROZATTERVEZET Durla-Paşca Mihai-Călin tanácsosi mandátumának elhalálozás miatt történő megszüntetésének a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


2. HATÁROZATTERVEZET az „Ács Alajos Studióterem korszerűsítése és tetőtéri beépítése a jelenlegi térfogatban” elnevezésű projekt technikai és gazdasági mutatóinak az aktualizálásának a jóváhagyásáról. 
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


3. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Megyei Jogú Város 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról. Előterjesztő:Kereskényi Gábor polgármester


4. HATÁROZATTERVEZET „A kényszerített iparosításra és a gyökereink kiirtására irányuló tevékenységekre emlékeztető múzeum - Szatmárnémeti” elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


5. HATÁROZATTERVEZET az „Egyszintes földalatti parkoló építése koncessziós szerződés alapján a Libertăţii téren” elnevezésű projektet jóváhagyó, 183/26.05.2022-es számú tanácsi határozat 2-es számú mellékletének a módosításának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


6. HATÁROZATTERVEZET a 177856. számú Telekkönyvi Kivonatban szereplő, 177856. kataszteri számú területnek a Szatmárnémeti Municípium magántulajdonába történő belefoglalásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

 


Kereskényi Gábor
polgármester

 

 
Cookie