KÖZLEMÉNY
A 2022. június 23-én kelt 757-es számú polgármesteri rendelet alapján  2022. június 30-án, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a Helyi Tanács üléstermébe - Október 25. tér, 1. szám - a következő napirenddel:

1. A 2022. május 26-án megtartott soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

2. A 2022. június 17-én megtartott rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

3. HATÁROZATTERVEZET a 2022. júliusában esedékes tanácsülések levezető elnökének a megválasztásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

4. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság alárendeltségébe tartozó, Ostrovului Szociális Multifunkcionális Központ szociális tevékenységeit irányító osztály jóváhagyásáról, valamint a szociális tevékenységek szerkezeti és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

5. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Roma Integrációs Cselekvési Terv jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

6. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Szociális Igazgatóság szerkezeti egységének és munkaköri jegyzékének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

7. HATÁROZATTERVEZET „A kényszerített iparosításra és a gyökereink kiirtására irányuló tevékenységekre emlékeztető múzeum - Szatmárnémeti” elnevezésű projekt megvalósíthatósági tanulmányának, valamint technikai és gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


8. HATÁROZATTERVEZET „A kényszerített iparosításra és a gyökereink kiirtására irányuló tevékenységekre emlékeztető múzeum - Szatmárnémeti” elnevezésű projekt leadásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
9. HATÁROZATTERVEZET Zonális Területrendezési Terv (PUZ) - Ravatalozó építése, Szatmárnémeti, 163748 kataszteri szám - jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

10. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Municípium köztulajdonába tartozó, a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdők takarítása és ritkítása során, 2022-ben, keletkezett 142,93 köbméter faáru értékesítési módjának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

11. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Dinu Lipatti utca, 45/A szám alatti, 150581-es számú Telekkönyvi Kivonatba bejegyzett, ingatlan kataszteri adatait aktualizáló dokumentációjának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

12. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, George Coşbuc utca, 24 szám alatti, 175828-ass számú Telekkönyvi Kivonatba bejegyzett, ingatlan kataszteri adatait aktualizáló dokumentációjának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

13. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Căprioarei utca, 171893-as kataszteri számú területnek az ingyenes használati jogának - az Electrica szatmárnémeti fiókja részére - a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

14. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti, Trandafirilor utca, 92 szám alatti ingatlannak az eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

15.  HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti, Mircea cel Bătrân utca, 6 szám alatti ingatlannak az eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

16. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti, Anton Pann utca, 33 szám alatti ingatlannak az eladásának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

17.  HATÁROZATTERVEZET a 155278-as Telekkönyvi Kivonatba bejegyzett, 4948/7-es kataszteri számú szatmárnémeti ingatlannak a megvásárlásának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

18. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti 1-es számú élelmiszerpiacon fekvő terület leválasztási dokumentációjának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

19. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti, Petőfi Sándor utca, 47. szám alatti ingatlan 154 négyzetméternyi részének a Szatmárnémeti Városi Sportklub részére történő, ingyenes használati jogának a jóváhagyásáról. Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester

20. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium közterületi leltárjegyzékének a módosításának és bővítésének a jóváhagyásáról.

21. Különfélék - A Helyi Tanács informálása


Kereskényi Gábor
polgármester

 
Cookie