KÖZLEMÉNY
A 2021. november 18-án kelt 781-es számú polgármesteri rendelet alapján  2021. november 25-én 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának online megtartandó soros ülését a következő napirenddel:

NAPIREND


1. A 2021. október 28-án megtartott soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.
2. A 2021. október 16-án megtartott rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.
3.  HATÁROZATTERVEZET a lemondását benyújtó Molnar-Creţ Diana-Maria helyi tanácsosnak a mandátumának a megszüntetésének a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
4. HATÁROZATTERVEZET a 2021. decemberében esedékes tanácsülések levezető elnökének a megválasztásának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
5. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Közterület-fenntartó Vállalat 2022. január elsejétől érvényes díjszabásainak a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
6. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács 106/29.04.2021-es számú határozatának a 2-es, a 3-as és 5-ös számú mellékletének a módosításának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
7. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2021-ik évi bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
8. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó közintézményeinek a 2021-ik évi bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
9. HATÁROZATTERVEZET a 2021-2022-es tanév első negyedévében kifizetett ösztöndíjak számának és mértékének a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
10. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal elektronikus mezőgazdasági regiszterébe 2021. augusztus 1. és 2021. október 31. között bevezetett adatoknak a helyzetelemzésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
11. HATÁROZATTERVEZET a köztisztasági díjszabásoknak a kiigazításának - a Szatmárnémet Törvényszék 205/2021-es számú végzése alapján - a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
12. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Crişan utca 37. szám alatti területnek a használatba adásának - Fejlesztési és Közigazgatásért Felelős Minisztérium, Országos Beruházási Társaság, Tanúszoda építése - a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
13. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium csatlakozásának a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez, valamint Szatmárnémeti polgármesterének a szerződés-aláírási megbízásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
14. HATÁROZATTERVEZET Zonális Területrendezési Terv (PUZ) - 2 apartmanos lakóház építése, Szatmárnémeti, Gabriel Georgescu utca - jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
15. HATÁROZATTERVEZET Zonális Területrendezési Terv (PUZ) - privát üdülőövezet, Szatmárnémeti, Curcubeului utca - jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
16. HATÁROZATTERVEZET Zonális Területrendezési Terv (PUZ) - Kereskedelmi egység bővítése, Szatmárnémeti, Római tér - jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
17. HATÁROZATTERVEZET Zonális Területrendezési Terv (PUZ) - lakóház bővítése, Szatmárnémeti, Constantin Brâncuşi utca, 47. szám - jóváhagyásáról.Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
18. HATÁROZATTERVEZET Zonális Területrendezési Terv (PUZ) - P+4-10 típusú tömbházak és földszinti kereskedelmi egységek építése, utak, sétányok és parkolók kialakítása, szolgáltatási csatlakozások Szatmárnémeti, Pálfalvi út és Jubileului utcák kereszteződése - jóváhagyásáról. Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester
19. HATÁROZATTERVEZET terület - Szatmárnémeti, Pálfalvi út 2. szám - eladásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester
20. HATÁROZATTERVEZET terület - Szatmárnémeti, Transilvania sugárút - eladásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester
21. HATÁROZATTERVEZET a szatmárnémeti fiatalok számára bérbeadandó lakások kiutalási kritériumainak a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester
22. HATÁROZATTEREVEZET lebontandó épületnek a használaton kívüli helyezésének - Szatmárnémeti, Ion Neculce utca - a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester
23. HATÁROZATTERVEZET terület adományozásának az elfogadásának - Szatmárnémeti, Alexandru Odobescu utca - a jóváhagyásáról.Előterjesztő: Stan Gheorghe alpolgármester
24. Különfélék - A Helyi Tanács informálása
Kereskényi Gábor
polgármester
 

Dokumentumok
Cookie