EURÓPAI UNIÓS ALAPOK

Szatmárnémeti lakóépületek korszerűsítése 5

Ez az anyag csak román nyelven elérhető. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 5”, cod SMIS 121411, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

PROJEKT LEIRÁS

Antet proiecte POR

 

Proiectul este implementat în cadrul Axei prioritare 3. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale prin creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale.

Obiective specifice:
1.    Reabilitarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, termohidroizolația acoperișului tip terasă, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie performantă energetic, înlocuirea corpurilor de iluminat, modernizare lift pentru blocul C6
Prin implementarea proiectului urmărim obținerea următoarelor rezultate:
1.    Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 189,01 (echivalent tone CO2)
2.    Un număr de 80 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie.

Data semnării contractului: 27.06.2019
Perioada de implementare a proiectului: 01.06.2016 – 30.06.2021.      

Valoarea totală a proiectului este de 2.661.673,00 lei, din care: 
-    valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 1.328.410,95 lei
-    valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 234.425,45 lei
-    valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari, este de 1.041.890,93 lei
-    valoarea cofinanțării neeligibile a beneficiarului, respectiv Municipiul Satu Mare și Asociația de proprietari este de 56.945,67 lei.
         
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.
 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK
Cookie