EURÓPAI UNIÓS ALAPOK
  • Valoare totală proiect: 1,541,996.05 lei

Szatmárnémeti lakóépületek korszerűsítése 1

Ez az anyag csak román nyelven elérhető. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 1”, cod SMIS 120812, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

PROJEKT LEIRÁS

Antet proiecte POR

 

Obiectivul general vizat prin acest proiect este îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale prin creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale.

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea și eficientizarea din punct de vedere energetic a clădirii prin îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, termohidro izolația acoperișului tip terasă, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie performantă energetic, înlocuirea corpurilor de iluminat, modernizare lift. Obiectivul specific al proiectului va fi realizat prin derularea și implementarea activităților prevăzute în cadrul proiectului, precum și a rezultatelor scontate, contribuind astfel la reducerea consumului de energie și, implicit, emisiile de CO2, scăderea cheltuielilor cu întreținerea locuințelor prin diminuarea facturilor pentru încălzire, susținerea operatorilor economici din domeniul construcțiilor, ameliorarea aspectul urbanistic al orașului și reducerea riscului de accidente determinate de desprinderea de tencuieli de pe blocurile aflate într-o stare avansată de degradare. Implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației prin: creșterea nivelului de confort interior, scăderea consumurilor și a costurilor pentru încălzire, diminuarea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Rezultate
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 163,49 (echivalent tone CO2)

2. Un număr de 66 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Valoarea totală a proiectului: 1,541,996.05 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK
Cookie